De werkwijze is als volgt:

1. Intake en onderzoek
In het eerste gesprek bekijken wij samen welke hulp u nodig denkt te hebben. Dan volgt er een logopedisch onderzoek.

2. Plan van aanpak
Als de logopedische diagnose vast staat, maken wij samen een plan van aanpak . Hierin staat het doel van de behandeling en hoe wij dat gaan bereiken.

3. Behandeling
Een behandeling duurt 25 minuten. Er wordt geprobeerd - in overleg met u - dit steeds op een zelfde tijdstip in de week te plannen.
Voor het slagen van de behandeling is het van groot belang dat u thuis oefent!

4. Evaluatie
Tenslotte stellen we samen vast of de doelen uit het plan van aanpak zijn bereikt. Misschien maken we nog een afspraak voor een vervolg.