Onze werkwijze is als volgt..

1. Intake en onderzoek
In het ons gesprek gaan wij in op de hulp die u nodig denkt te hebben. Om deze hulp te kunnen bieden is verder logopedisch onderzoek nodig.

2. Plan van aanpak
Als de logopedische diagnose vast staat, maken wij samen een plan van aanpak op. Hierin staat het traject en doel van de behandeling.

3. Behandeling
Een behandeling duurt 25 minuten. Wij streven er naar - in overleg met u - deze steeds op een zelfde tijdstip in de week te plannen.
Voor het slagen van de behandeling is het van groot belang dat u thuis oefent!

4. Evaluatie
Ter afsluiting van het traject stellen we samen vast of de doelen uit het plan van aanpak zijn bereikt. Eventueel volgt een afspraak voor een vervolgtraject.