Klachtenregeling

Wij doen heel erg ons best om de behandeling naar tevredenheid te laten verlopen. Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs als u de klacht eerst bespreekt met de behandelend logopediste. Wij proberen dan samen tot een oplossing te komen.


Als dit niet lukt, kunt gebruik maken van de klachten-procedure.
De procedure wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici. Voor meer informatie kunt u gaan naar hun website www.klachtenloketparamedici.nl.

Voor vragen over deze klachten-procedure kunt u bellen naar 030-31 00 929 tussen 09.00 - 12.30 uur of mailen naar info@klachtenloketparamedici.nl

.